บริการ game อัตราค่าบริการ 10บาท/SMS คุณจะได้รับ 1SMS/วัน
สมัครพิมพ์ 123 ส่งมาที่ 4541743 หรือโทร *454174301
หรือ
ยกเลิกบริการ พิมพ์ STOP 123 ส่งไปที่ 4541743 สอบถามโทร : 02-1158814, 9.00 - 18.00 (จันทร์ - ศุกร์)